Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Dostawa elektryczno-hydraulicznej gilotyny
Dostawa elektryczno-hydraulicznej gilotyny
22.06.2018 więcej
Sukcesywna dostawa artykułów biurowych w okresie 12 miesięcy
Sukcesywna dostawa artykułów biurowych w okresie 12 miesięcy
15.06.2018 więcej
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych
14.06.2018 więcej
Szacowanie wartości zamówienia – Realizacja kampanii informacyjnej
Przygotowanie i publikacja w prasie o zasięgu ogólnopolskim
oraz prasie branżowej co najmniej dwóch profilowanych
artykułów sponsorowanych, dot. projektu „Platforma
pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów
publicznych” oraz promocja informacji w nich zawartych w
Internecie oraz kupna powierzchni reklamowych w opiniotwórczej
prasie ogólnopolskiej i regionalnej oraz prasie branżowej o
profilu gospodarczym i w Internecie.
13.06.2018 więcej
Przygotowanie prezentacji multimedialnej wraz z filmikiem animowanym
Przygotowanie prezentacji multimedialnej wraz z filmikiem
animowanym
11.06.2018 więcej
Sukcesywna dostawa mebli biurowych w okresie 12 miesięcy
Sukcesywna dostawa mebli biurowych w okresie 12 miesięcy
08.06.2018 więcej
Usługi opracowywania projektów graficznych.
W ramach procedury rozeznania rynku MPiT zaprasza do składania
ofert na świadczenie usług w zakresie działalności twórczej
polegającej na opracowaniu projektów graficznych.
08.06.2018 więcej
Dostawa atykułów biurowych
W ramach procedury rozeznania rynku Ministerstwo
Przedsiębiorczości i Technologii zaprasza do składania ofert
na sukcesywną dostawę artykułów biurowych w okresie 12
miesięcy.
07.06.2018 więcej
Poradnik dla JST - dobre praktyki przetargowe dotyczące usuwania azbestu
W ramach procedury rozeznania rynku Departament Gospodarki
Niskoemisyjnej zaprasza do składania ofert na opracowanie
Poradnika dla JST – dobre praktyki przetargowe dotyczące
usuwania azbestu.
05.06.2018 więcej
Innowacyjne meble szkoły dla innowatora
Analiza naukowych i praktycznych przesłanek proponowanych
scenariuszy zmian w zakresie planowania przestrzeni do nauki w
szkołach podstawowych w zakresie wyposażenia pomieszczeń w
meble wspierające rozwój kompetencji proinnowacyjnych u
uczniów, w tym ułatwiające pełniejsze włączenie uczniów z
różnego rodzaju dysfunkcjami (fizycznymi, neurologicznymi) w
proces nauczania wspomnianych kompetencji.
04.06.2018 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się