Lista artykułów

Nazwa artykułu
Komunikat Nr 108/18
Agencja Komunikacji i Informacji NATO (NCIA) przedstawiła
informację o zamiarze ogłoszenia przetargu na
przedsięwzięcie: Provide Broadcast Ship Shore and Maritime Rear
Link System (BRASS), Enhancement One Target Architecture (BRE1TA)
Software and Beyond Line of Sight (BLOS) Access Points with
Remote Monitoring and Diagnostic (RMD) Training Capability.
15.10.2018 więcej
Komunikat Nr 107/18
Agencja Komunikacji i Informacji NATO (NCIA) przedstawiła
informację dotyczącą realizacji przedsięwzięcia
polegającego na badaniu rynku w zakresie IP/Metro-Ethernet
Encryptors.
12.10.2018 więcej
Komunikat Nr 106/18
Agencja Komunikacji i Informacji NATO (NCIA) przedstawiła
informację dotyczącą realizacji przedsięwzięcia
polegającego na badaniu rynku w zakresie „Key Management
System and High Assurance Certification Authority”.
12.10.2018 więcej
Komunikat Nr 105/18
Agencja Komunikacji i Informacji NATO (NCIA) przedstawiła
informację o zamiarze ogłoszenia przetargu na przedsięwzięcie
polegające na zakupie „Enterprise License Agreement (ELA) for
VMWare Software wraz ze wsparciem serwisowym”.
12.10.2018 więcej
Komunikat Nr 104/18
Agencja Komunikacji i Informacji NATO (NCIA) przedstawiła
informację o zamiarze ogłoszenia przetargu na zakup sprzętu
elektronicznego „Analysers spectrum”.
09.10.2018 więcej
Komunikat Nr 103/18
Agencja Komunikacji i Informacji NATO (NCIA) przedstawiła
informację o zamiarze ogłoszenia przetargu na zakup sprzętu
elektronicznego według załączonego wykazu.
08.10.2018 więcej
Komunikat Nr 102/18
Agencja Komunikacji i Informacji NATO (NCIA) przedstawiła
informację o zamiarze ogłoszenia przetargu na utrzymanie i
konserwację Centrum Konferencyjnego Eisenhower oraz pomieszczeń
ACTSEE VTC w Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE)
niedaleko Mons w Belgii.
08.10.2018 więcej
Komunikat Nr 101/18
Ministerstwo Obrony Republiki Czeskiej poinformowało o
przedłużeniu terminu składania deklaracji uprawnienia dla
przedsiębiorców zainteresowanych przetargiem na realizację
przedsięwzięcia „Airfield Caslav – Construction of the
Crash and Fire Station (Realization), ICB/02/2018 – ZPT
(realizace)”.
28.09.2018 więcej
Komunikat Nr 100/18
Agencja Komunikacji i Informacji NATO (NCIA) poinformowała o
zmianie terminu składania ofert w przetargu na realizację
przedsięwzięcia polegającego na „Provide Electronic
Countermeasure (ECM) Systems Against Radio-Controlled Counter
Improvised Explosive Devices (RCIEDs).
28.09.2018 więcej
Komunikat Nr 99/18
Agencja Wsparcia i Zakupów NATO (NSPA) działając w imieniu
Łotwy przedstawiła informację o zamiarze ogłoszenia przetargu
na realizację przedsięwzięcia polegającego na zakupie
mobilnego wyposażenia obozowego.
25.09.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się