Lista artykułów

Nazwa artykułu
Komunikat Nr 90/18
Agencja Komunikacji i Informacji NATO (NCIA) ogłosiła Poprawkę
4 do przetargu „Provide Maritime and NATO Airbone Early Warning
Interface and Associated Communications Systems Ship-Shore-Ship
Buffer for Poland.”
20.08.2018 więcej
Komunikat Nr 89/18
Agencja Komunikacji i Informacji NATO (NCIA) przedstawiła
Poprawkę nr 3 oraz Wyjaśnienia nr 3 do przetargu na realizację
przedsięwzięcia: „Provision of Service Oriented Architecture
& Identity Management Platform (SOA & IdM)”.
20.08.2018 więcej
Komunikat Nr 88/18
Agencja Komunikacji i Informacji NATO (NCIA) przedstawiła
zaproszenie do udziału w przetargu na realizację
przedsięwzięcia pt.: „Satellite Personal Communications
Services for Operational Liason and Reconnaissance Teams
(OLRT)”.
13.08.2018 więcej
Komunikat Nr 87/18
Kwatera Głowna Sił Powietrznych NATO poinformowała o zamiarze
ogłoszenia przetargu na organizację kursów szkoleniowych
„Joint Intelligence Surveillance and Reconnaissance (JISR)
Training Courses 2019-2021”.
10.08.2018 więcej
Komunikat Nr 86/18
Agencja Komunikacji i Informacji NATO (NCIA) przedstawiła
poprawki i wyjaśnienia do przetargu na realizację
przedsięwzięcia: „Provision of Service Oriented Architecture
& Identity Management Platform (SOA & IdM)”.
10.08.2018 więcej
Komunikat Nr 85/18
Kwatera Główna Sił Powietrznych NATO poinformowała o zamiarze
ogłoszenia przetargu na dostawę wyposażenia biurowego.
09.08.2018 więcej
Komunikat Nr 84/18
Kwatera Głowna Sił Powietrznych NATO poinformowała o zamiarze
ogłoszenia przetargu na świadczenie usług sprzątania
pomieszczeń na terenie bazy Deployable Air Command and Control
Centre (DACCC) w Poggio Renatico, Włochy.
09.08.2018 więcej
Komunikat Nr 83/18
Agencja Komunikacji i Informacji NATO (NCIA) przedstawiła
informację dotyczącą realizacji przedsięwzięcia pt.:
„Provide Transportable Satellite Ground Terminals (TSGTs)”.
Project Serial Number 2016/0CM03111. Capability Package (CP)
9A0130 “Provide Satellite Communications (SATCOM) Transmission
Services”.
07.08.2018 więcej
Komunikat Nr 82/18
Agencja Komunikacji i Informacji NATO (NCIA) ogłosiła
zaproszenie do przetargu na realizację przedsięwzięcia pt.:
„Coalition Shared Data (CSD)Services – Enduring Solution”.
07.08.2018 więcej
Komunikat Nr 81/18
Baza Sił Powietrznych NATO w Sigonella, Włochy poinformowała o
zamiarze ogłoszenia przetargu na świadczenie usług utrzymania
obiektów związanych z „Sat-Com Farm operating systems” na
terenie bazy.
07.08.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się