Lista artykułów

Nazwa artykułu
Komunikat Nr 117/18
Agencja Komunikacji i Informacji NATO (NCIA) ogłosiła
zaproszenie do przetargu na dostawę okablowania pasywnego do
budynku Agencji NCIA w Hadze, Holandia.
29.11.2018 więcej
Komunikat Nr 116/18
Agencja Komunikacji i Informacji NATO (NCIA) ogłosiła
zaproszenie do przetargu na dostawę sprzętu audiowizualnego i
urządzeń peryferyjnych do nowej, głównej sali konferencyjnej
w budynku NCIA w Hadze Holandia.
29.11.2018 więcej
Komunikat Nr 115/18
Stałe Przedstawicielstwo Niemiec przy NATO poinformowało o
zamiarze ogłoszenia przetargu na rozbudowę „The aerodrome
control tower” w bazie lotniczej w Geilenkirchen / Niemcy.
08.11.2018 więcej
Komunikat Nr 114/18
Agencja Komunikacji i Informacji NATO (NCIA) przedstawiła
informację o zamiarze ogłoszenia przetargu na
przedsięwzięcie: ‘Enhance and Sustain Core Transport
Capability – CTD (Connecting-The-Dots)’.
08.11.2018 więcej
Komunikat Nr 113/18
Agencja Komunikacji i Informacji NATO (NCIA) ogłosiła zapytanie
ofertowe na zakup specjalistycznych laptopów i desktopów w celu
wsparcia „the HUMINT Management and Reporting Tool Source
De-confliction Module (HMART SD)”.
30.10.2018 więcej
Komunikat Nr 112/18
U. S. Army Corps of Engineers zamierza ogłosić przetarg na
realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu
remontowo-magazynowego na terenie Bazy Lotniczej w Powidzu,
Polska.
29.10.2018 więcej
Komunikat Nr 111/18
The US Naval Facilities Engineers ogłosił przetarg na
realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie „Hydrant
System Piping Loop” w bazie marynarki wojennej w miejscowości
Sigonella na Sycylii, Włochy.
29.10.2018 więcej
Komunikat Nr 110/18
Ministerstwo Obrony Narodowej Grecji poinformowało o zamiarze
ogłoszenia przetargu na „Increase the Transfer Capability
Pipelines System” w bazie marynarki wojennej Souda.
26.10.2018 więcej
Komunikat Nr 109/18
Agencja Komunikacji i Informacji NATO (NCIA) przedstawiła
informację o zamiarze ogłoszenia przetargu na
przedsięwzięcie: Advanced Link Analysis and Monitoring (ALAM)
Tool for Ship Shore Ship Buffer (SSSB) System.
24.10.2018 więcej
Komunikat Nr 108/18
Agencja Komunikacji i Informacji NATO (NCIA) przedstawiła
informację o zamiarze ogłoszenia przetargu na
przedsięwzięcie: Provide Broadcast Ship Shore and Maritime Rear
Link System (BRASS), Enhancement One Target Architecture (BRE1TA)
Software and Beyond Line of Sight (BLOS) Access Points with
Remote Monitoring and Diagnostic (RMD) Training Capability.
15.10.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się