Lista artykułów

Nazwa artykułu
Komunikat Nr 60/18
Agencja Komunikacji i Informacji NATO (NCIA) przedstawiła
zapytanie ofertowe dotyczące realizacji przedsięwzięcia pt.:
„LOGFS – Financial Services (FinS) Implementation Phase 2,
RFQ-CO-14624-LOGFS”.
22.06.2018 więcej
Komunikat Nr 59/18
Agencja Komunikacji i Informacji NATO (NCIA) przedstawiła
Poprawkę nr 1 dotyczącą realizacji przedsięwzięcia pt.:
„Market Survey – Request for Additional Information: Project
„Provide SATCOM Ground Segment Baseband Systems”. Project
Serial Number 2016/0CM03119. Capability Package (CP) 9A0130
“Provide Satellite Communications (SATCOM) Transmission
Services”.
15.06.2018 więcej
Komunikat Nr 58/18
Agencja Komunikacji i Informacji NATO (NCIA) przedstawiła
informację o zamiarze ogłoszenia przetargu na realizację
przedsięwzięcia polegającego na „Provide Counter-Small
Unmanned Aircraft Systems (C-SUAS) Capability, IFB-CO-14685-UAS.
15.06.2018 więcej
Komunikat Nr 57/18
Połączone Centrum Działań Bojowych (JWC) w Stavanger w
Norwegii poinformowało o zamiarze ogłoszenia przetargu na
zakup pojazdów dla bazy w Stavangen. JWC zamierza zakupić 5
busów 9 osobowych i jeden bus 17 osobowy wraz z serwisem
technicznym prowadzonym w bazie w Stavenger.
12.06.2018 więcej
Komunikat Nr 56/18
Agencja Komunikacji i Informacji NATO (NCIA) prosi
przedsiębiorców z krajów członkowskich NATO o przedstawienie
informacji (wypełnienie ankiety) dotyczącej planowanego zakupu:
”Enhanced Leased Transmission Services to interconnect the
three NATO Data Centre, as well as sustaining and anhancing
connectivity between that Transport Core and all NCS HQs and NATO
Points of Presence in nations.
12.06.2018 więcej
Komunikat Nr 55/18
Połączone Centrum Działań Bojowych w Stavanger w Norwegii
poinformowało o zamiarze ogłoszenia przetargu na prowadzenie
bufetu w bazie w Stavangen.
12.06.2018 więcej
Komunikat Nr 54/18
Agencja Komunikacji i Informacji NATO (NCIA) przedstawiła
informację o zamiarze ogłoszenia przetargu na realizację
przedsięwzięcia polegającego na "Provide NRF Transmission
Components - Deployable Communication and Information Systems
(DCIS) for Small NRF HQs"
11.06.2018 więcej
Komunikat Nr 53/18
Agencja Komunikacji i Informacji NATO (NCIA) przedstawiła
informację o zamiarze ogłoszenia przetargu na realizację
przedsięwzięcia polegającego na „Provide Electronic
Countermeasure (ECM) Systems Against Radio-Controlled Counter
Improvised Explosive Devices (RCIEDs)"
11.06.2018 więcej
Komunikat Nr 52/18
Agencja Komunikacji i Informacji NATO (NCIA) przedstawiła
informację o zamiarze ogłoszenia przetargu na realizację
przedsięwzięcia polegającego na „ Movement of Air Command
and Control System Test and Verification Facility (STVF) z
miejscowości Glons w Belgii do Hagi w Holandii.
07.06.2018 więcej
Komunikat Nr 51/18
Estońskie Centrum Inwestycji Obronnych przedstawiło zamiar
ogłoszenia przetargu na wykonanie szeregu prac budowlanych, m.
in.: budowę parkingu, magazynu, rampy załadunkowej itd.
06.06.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się