Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Nabór na stanowisko Dyrektora Instytutu Elektrotechniki z siedzibą w Warszawie
Nabór na stanowisko Dyrektora Instytutu Elektrotechniki z
siedzibą w Warszawie
12.10.2018 więcej
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych Instytutu Elektrotechniki z siedzibą w Warszawie
Nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjnych
Instytutu Elektrotechniki z siedzibą w Warszawie
27.09.2018 więcej
Zastępca Dyrektora – Dyrektor Naukowy Instytutu Nowych Syntez Chemicznych
Nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora – Dyrektor Naukowy
Instytutu Nowych Syntez Chemicznych z siedzibą w Puławach
27.09.2018 więcej
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych i Promocji Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych i
Promocji Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa
Skalnego z siedzibą w Warszawie
27.09.2018 więcej
Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko Zastępcy
Dyrektora ds. Naukowych Przemysłowego Instytutu Maszyn
Rolniczych z siedzibą w Poznaniu.
27.09.2018 więcej
Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Materiałów Wybuchowych i Bezpieczeństwa Procesowego Instytutu Przemysłu Organicznego
Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko Zastępcy
Dyrektora ds. Materiałów Wybuchowych i Bezpieczeństwa
Procesowego Instytutu Przemysłu Organicznego z siedzibą w
Warszawie.
27.09.2018 więcej
Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Farmaceutycznego
Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko Zastępcy
Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Farmaceutycznego z siedzibą w
Warszawie.
27.09.2018 więcej
Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Badawczych Instytutu Odlewnictwa
Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko Zastępcy
Dyrektora ds. Badawczych Instytutu Odlewnictwa z siedzibą w
Krakowie.
27.09.2018 więcej
Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju Instytutu Włókiennictwa
Nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju
Instytutu Włókiennictwa z siedzibą w Łodzi
27.09.2018 więcej
Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Badań i Rozwoju Instytutu Elektrotechniki
Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko Zastępcy
Dyrektora ds. Badań i Rozwoju Instytutu Elektrotechniki z
siedzibą w Warszawie.
27.09.2018 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się