Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Z-ca Dyr. w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych i
Promocji Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
08.08.2018 więcej
Nabór na Zastępcę Dyrektora ds. Wsparcia Instytutu Odlewnictwa
Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko Zastępcy
Dyrektora ds. Wsparcia Instytutu Odlewnictwa z siedzibą w
Krakowie.
07.08.2018 więcej
Nabór na stanowisko Dyrektora Instytutu Przemysłu Skórzanego
Nabór na stanowisko Dyrektora Instytutu Przemysłu Skórzanego z
siedzibą w Łodzi.
06.08.2018 więcej
Nabór na stanowisko Dyrektora Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu
Nabór na stanowisko Dyrektora Instytutu Logistyki i
Magazynowania w Poznaniu
30.07.2018 więcej
Nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjnych Instytutu Elektrotechniki z siedzibą w Warszawie
Nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjnych
Instytutu Elektrotechniki z siedzibą w Warszawie
30.07.2018 więcej
Nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Badań i Rozwoju Instytutu Elektrotechniki
Nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Badań i Rozwoju
Instytutu Elektrotechniki
23.07.2018 więcej
Nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjnych Instytutu Elektrotechniki - nabór anulowany
Nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjnych
Instytutu Elektrotechniki - nabór anulowany
23.07.2018 więcej
Nabór na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - nabór anulowany
Nabór na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości - nabór anulowany
09.07.2018 więcej
Nabór na Z-cę Dyrektora Instytutu Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur
Nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Zarządzania Wiedzą
w Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur PIB w
Warszawie
18.04.2018 więcej
Nabór na stanowisko Z-cy Dyrektora w Instytucie Chemii Przemysłowej
Nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Badawczych w
Instytucie Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego w
Warszawie
04.04.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się