2018-03-12

Nabór do służby cywilnej z wyłączeniem wyższych stanowisk

Poniżej prezentujemy Państwu ogłoszenia o naborach prowadzonych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Zapraszamy też do zapoznania się informacją o zasadach naborów.

Kwiecień/Maj 2018

 
Nr ogłoszenia Ogłoszenie Status naboru Wynik naboru
26362/ DZK_1

specjalista

w Departamencie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa Fizycznego

zakończony Kinga Jaworska Warszawa
26769/DOT_3_z

referendarz

w Departamencie Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego w Wydziale Kontroli Eksportu

w toku  
26930/DBG_4_z

referendarz

w Wydziale Finansowo-Księgowym w Departamencie Budżetu Gospodarki

zakończony nabór anulowano
26933/DBG_5_z

referendarz

w Wydziale Finansowo-Księgowym w Departamencie Budżetu Gospodarki

 

zakończony nabór anulowano
26939/DHM_6_z

główny specjalista

w Wydziale Krajów Pozaeuropejskich w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej

w toku  
27021/DHM_7_z

główny specjalista

w Wydziale Krajów Pozaeuropejskich w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej

w toku  
27388/DSE_8_z

specjalista

w Wydziale Prawa Europejskiego w Departamencie Spraw Europejskich

zakończony nabór zakończono bez wyboru kandydata/kandydatki
27390/DSE_9_z

starszy specjalista

w Wydziale Prawa Europejskiego w Departamencie Spraw Europejskich

zakończony nabór zakończono bez wyboru kandydata/kandydatki
27754/DSE_10_z

specjalista

w Wydziale Prawa Europejskiego w Departamencie Spraw Europejskich

zakończony nabór zakończono bez wyboru kandydata/kandydatki
27937/DHM_16 specjalista do spraw obsługi sekretariatu w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej w toku  
27938/DRI_18 starszy specjalista w Departamencie Rozwoju Inwestycji w Wydziale Współpracy z Inwestorami  w toku  
27934/DRI_19

główny specjalista

w Departamencie Rozwoju Inwestycji w Wydziale Polityki Inwestycyjnej

w toku  
28010/DRI_20 starszy specjalista w Departamencie Rozwoju Inwestycji w Wydziale Polityki Inwestycyjnej w toku  
28053/DRI_21 podreferendarz Departamencie Rozwoju Inwestycji w Wydziale Instrumentów Pomocy Publicznej w toku  
28055/DRI_22 główny specjalista w Departamencie Rozwoju Inwestycji w Wydziale Instytucji Rozwoju w toku  
28061/DRI_23 główny specjalista w Departamencie Rozwoju Inwestycji w Wydziale Instrumentów Pomocy Publicznej w toku  
29120/DSE_24 specjalista w Wydziale Prawa Europejskiego w Departamencie Spraw Europejskich w toku  
29123/DSE_25 starszy specjalista w Wydziale Prawa Europejskiego w Departamencie Spraw Europejskich w toku  
29129/DRI_26 starszy specjalista w Departamencie Rozwoju Inwestycji w Wydziale Instrumentów Pomocy Publicznej w toku  
29327/DMP_27 starszy specjalista w Wydziale Wsparcia Przedsiębiorczości w Departamencie Małych i Średnich Przedsiębirstw w toku  

 


 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się