2018-03-12

Nabór do służby cywilnej z wyłączeniem wyższych stanowisk

Poniżej prezentujemy Państwu ogłoszenia o naborach prowadzonych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Zapraszamy też do zapoznania się informacją o zasadach naborów.

 


Nr ogłoszenia

Ogłoszenie

Status naboru

Wynik naboru

34083/DRI_62 specjalista w Departamencie Rozwoju Inwestycji w Wydziale Obsługi Rozliczeń w toku  
33988/BDG_64 starszy specjalista w Zespole Zamówień Publicznych w Biurze Dyrektora Generalnego w toku  
33724/DRI_61 referendarz w Wydziale Organizacyjno-Prawnym w Departamencie Rozwoju Inwestycji w toku  
33773/DRI_59

referendarz w Wydziale Współpracy z Inwestorami w Departamencie Rozwoju Inwestycji

w toku  
33770/DRI_58

starszy specjalista w Wydziale Współpracy z Inwestorami w Departamencie Rozwoju Inwestycji

w toku  
33685/DHM_57 główny specjalista w Wydziale Współpracy Miedzynarodowej Przemysłu Obronnego w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej w toku  
33421/DSE_51 specjalista w Wydziale Rynku Wewnętrznego w Departamencie Spraw Europejskich w toku  
33419/DOT_44 główny specjalista w Wydziale Prawa Technicznego w Departamencie Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego w toku  
33238/DIN_55 główny specjalista w Wydziale Polityki Innowacyjności w Departamencie Innowacji w toku  
33171/DRI_50 główny specjalista w Wydziale Instytucji Finansowych w Departamencie Rozwoju Inwestycji w toku  
32743/DRI_49 specjalista w Wydziale Instytucji Rozwoju w Departamencie Rozwoju Inwestycji w toku  
32740/DIN_48 główny specjlista w Wydziale Polityki Innowacyjności w Departamencie Innowacji zakończone aplikacje kandydatów  nie spełniły wymagań formalnych
32889/DHM_46 specjalista w Wydziale Krajów Pozaeuropejskich w Departamecie Handlu i Współpracy Międzynarodowej w toku  
32653/DHM_54

starszy specjalista w Wydziale Krajów Pozaeuropejskich w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej

w toku  
32649/DHM_53

specjalista w Wydziale Krajów Pozaeuropejskich w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej

w toku  
32437/DHM_45 specjalista w Wydziale Krajów Pozaeuropejskich w Departamencie Handli i Współpracy Międzynarodowej w toku  
32237/DOT_43 starszy specjalista w Departamencie Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego w Wydziale Broni , Aminicji i Materiałów Wybuchowych do Użytku Cywilnego zakończony nabór anulowany
32233/DRI_42 starszy specjalista w Departamencie Rozwoju Inwestycji w Wydziale Współpracy z Inwestorami zakończony nabór anulowany
31988/DHM_41 starszy specjalista w Wydziale Krajów Europejskich w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej w toku  
32463/DHM_40 główny specjalista w Wydziale Krajów Europejskich w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej w toku  
31819/DHM_32 główny specjalista w Wydziale Eliminacji Barier i Relacji z Biznesem w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej w toku  
31822/DHM_33 główny specjalista w Wydziale Eliminacji Barier i Relacji z Biznesem w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej w toku  

30052/DDR_31

specjalista w Wydziale Projektów Legislacyjnych i Analiz w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych zakończone Paweł Maniak Warszawa, Natalia Fiedeń Warszawa

29567/DAG_29

główny specjalista w Wydziale Analiz Strukturalnych w Departamencie Analiz Gospodarczych

zakończone

nabór anulowany

26362/ DZK_1

specjalista

w Departamencie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa Fizycznego

zakończony

Kinga Jaworska Warszawa

26769/DOT_3_z

referendarz

w Departamencie Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego w Wydziale Kontroli Eksportu

zakończony

decyzja kandydatów o rezygnacji z objęcia stanowiska

26930/DBG_4_z

referendarz

w Wydziale Finansowo-Księgowym w Departamencie Budżetu Gospodarki

zakończony

nabór anulowano

26933/DBG_5_z

referendarz

w Wydziale Finansowo-Księgowym w Departamencie Budżetu Gospodarki

zakończony

nabór anulowano

26939/DHM_6_z

główny specjalista

w Wydziale Krajów Pozaeuropejskich w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej

zakończony

nabór zakończono bez wyboru kandydata/kandydatki

27021/DHM_7_z

główny specjalista

w Wydziale Krajów Pozaeuropejskich w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej

zakończony

1. Bartłomiej Lewandowski, Warszawa

2. Łukasz Dajnowicz, Warszawa

27388/DSE_8_z

specjalista

w Wydziale Prawa Europejskiego w Departamencie Spraw Europejskich

zakończony

nabór zakończono bez wyboru kandydata/kandydatki

27390/DSE_9_z

starszy specjalista

w Wydziale Prawa Europejskiego w Departamencie Spraw Europejskich

zakończony

nabór zakończono bez wyboru kandydata/kandydatki

27754/DSE_10_z

specjalista

w Wydziale Prawa Europejskiego w Departamencie Spraw Europejskich

zakończony

nabór zakończono bez wyboru kandydata/kandydatki

27937/DHM_16

specjalista do spraw obsługi sekretariatu w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej

zakończone Paulina Jaworska, Warszawa

29441/DIN_17

główny specjalista w Wydziale Polityki Przemysłowej w Departamencie Innowacji

w toku

 

27938/DRI_18

starszy specjalista w Departamencie Rozwoju Inwestycji w Wydziale Współpracy z Inwestorami

 zakończone

Adam Jagodziński Warszawa

27934/DRI_19

główny specjalista

w Departamencie Rozwoju Inwestycji w Wydziale Polityki Inwestycyjnej

zakończone

nie wybrano najlepszego kandydata

28010/DRI_20

starszy specjalista w Departamencie Rozwoju Inwestycji w Wydziale Polityki Inwestycyjnej

zakończone

nie wybrano najlepszego kandydata

28053/DRI_21

podreferendarz Departamencie Rozwoju Inwestycji w Wydziale Instrumentów Pomocy Publicznej

zakończony

Wojciech Sidorowicz, Warszawa

28055/DRI_22

główny specjalista w Departamencie Rozwoju Inwestycji w Wydziale Instytucji Rozwoju

zakończony

Anna Konik, Warszawa

28061/DRI_23

główny specjalista w Departamencie Rozwoju Inwestycji w Wydziale Instrumentów Pomocy Publicznej

zakończony

nie wybrano najlepszego kandydata

29120/DSE_24

specjalista w Wydziale Prawa Europejskiego w Departamencie Spraw Europejskich

zakończony

Wioleta Podwysocka, Zgierz

29123/DSE_25

starszy specjalista w Wydziale Prawa Europejskiego w Departamencie Spraw Europejskich

zakończony

Tomasz Piotrowski, Warszawa

29129/DRI_26

starszy specjalista w Departamencie Rozwoju Inwestycji w Wydziale Instrumentów Pomocy Publicznej

zakończony

nie wyłoniono najlepszego kandydata/kandydatki

29327/DMP_27

starszy specjalista w Wydziale Wsparcia Przedsiębiorczości w Departamencie Małych i Średnich Przedsiębirstw

zakończony brak ofert spełniających wymagania formalne
30184/DAG_28 główny specjalista w Wydziale Analiz Strukturalnych w Departamencie Analiz Gospodarczych zakończony Dorota Grodzka Warszawa
30438/DOT_34 referendarz w Wydziale Kontroli Eksportu w Departamencie Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego zakończony Sylwia Discher, Warszawa
30642/DSE_35 specjalista w Wydziale Rynku Wewnętrznego w Departamencie Spraw Europejskich zakończony nabór zakończono bez wyboru kandydata/kandydatki
30805/DAG_30 starszy specjalista w Wydziale Zarządzania Gospodarczego UE w Departamencie Analiz Gospodarczych w toku  
30900/BA_36 specjalista w Wydziale ds. Nieruchomości, Inwestycji i Remontów w Biurze Administracyjnym w toku  
31329/DOT_37 starszy specjalista w Wydziale Kontroli Eksportu w Departamencie Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego zakończony Eliza Jaśkowska, Sulejówek
31560/DBG_38 specjalista w Wydziale Wykonania Budżetu w Departamencie Budżetu Gospodarki w toku  
31523/DAG_39 specjalista w Wydziale Zarządzania Gospodarczego UE w Departamencie Analiz Gospodarczych zakończone nabór zakończono bez wyboru kandydata/kandydatki

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się