2018-03-14

Wykaz instytutów badawczych

Instytuty nadzorowane przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii:

1.   Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych „POLMATEX-CENARO” w Łodzi

2.   COBRO - Instytut Badawczy Opakowań w Warszawie

3.   Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

4.   Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi

5.   Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie

6.   Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie

7.   Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie

8.   Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu

9.   Instytut Elektrotechniki w Warszawie

10.Instytut Farmaceutyczny w Warszawie

11.Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu

12.Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

13.Instytut Lotnictwa w Warszawie

14.Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie

15.Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

16.Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach

17.Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach

18.Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL w Katowicach

19.Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach

20.Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu

21.Instytut Odlewnictwa w Krakowie

22.Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” w Poznaniu

23.Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie

24.Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi

25.Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

26.Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu

27.Instytut Technologii Drewna w Poznaniu

28.Instytut Technologii Eksploatacji — Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu

29.Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie

30.Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie

31.Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie

32.Instytut Włókiennictwa w Łodzi

33.Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie

34.Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Przędzalnictwa Wełny „Belmatex” w Bielsku-Białej (w upadłości)

35.Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie

36.Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu

37.Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się